How much public sector spent?

Reality Budget Compare Download CSV
Click on item to see previous values

Public Administration Employees

Central Government Total
which of
State budget Organizations
Contributory organizations
Public Universities and Colleges
Funds
Other Public Administration Organizations
Municipalities and SG regions (including transferred jurisdiction)
Social Security Agency and Health Insurance Companies
Total Public Administration Employees
Annual change

Table description

Tabuľka obsahuje prehľad skutočného počtu zamestnancov verejnej správy a pre aktuálny rok rozpočtovaného počtu zamestnancov. V prehľade nie sú započítaní zamestnanci štátnych podnikov, tento prehľad poskytuje nasledujúca tabuľka.