How much public sector spent?

Reality Budget Compare Download CSV
Click on item to see previous values

Deficit of Public Sector

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Deficit of Public Sector in mld. Sk -3 046,4 -1 991,4 -2 036,1 -2 318,2 -1 556,5 -1 083,5
Deficit of Public Sector as a % of GDP -4,2% -2,7% -2,7% -3,0% -1,9% -1,3%

Table description

Schodok rozpočtu verejnej správy vyjadruje rozdiel medzi príjmami a výdavkami verejnej sprývy. Vyjadruje sumu, ktorú si štát musí požičať, alebo čerpať zo svojho majetku, aby pokryl náklady na svoje výdavky. Zdrojom údajov je Štatistický úrad, hodnoty sa môžu líšiť od údajov poskytovaných Ministerstvom financií SR.